top of page

Wojciech G.

Nauczyciel Języka Niemieckiego

Nazywam się Wojciech Grzywa. Mam 25 lat. Ukończyłem studia licencjackie na kierunku filologia germańska, specjalizacja język niemiecki w biznesie, na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie studiów pracowałem jako korepetytor z języka niemieckiego oraz także jako lektor w szkołach językowych. Potrafię w ciekawy i dokładny sposób przekazać uczniowi wiedzę np. poprzez wykorzystywanie możliwości multimedialnych. Obecnie pracuje dla klientów niemieckojęzycznych.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site.

Wojciech G.
bottom of page