top of page

Edyta G.W.

Nauczyciel Języka Niemiecki

Jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą
ukończyłam w roku 1999. W trakcie studiów brałam udział w zajęciach z translatoryki, na których
poznałam teorię i warsztat przekładu, co pozwoliło mi zdobyć tytuł tłumacza przysięgłego
j. niemieckiego. Ukończyłam również seminarium Wirtschaftsdeutsch- języka niemieckiego w
biznesie.
Po studiach kilka lat pracowałam jako tłumacz j. niemieckiego w przedsiębiorstwie budowlanym,
gdzie rozwinęłam umiejętność posługiwania się językiem biznesu w branży ekonomicznej i
prawniczej.
Mam ponad 20-letnie doświadczenie jako nauczyciel szkoły średniej oraz 30-letnie jako lektor i
korepetytor na wszelkich poziomach językowych, a moi kursanci to grupa wiekowa bez ograniczeń��
od szkoły podstawowej do osób dorosłych. Prowadzę również kursy lektoratów języka zawodowego
branż: hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, ekonomicznej i medycznej.
Kolejną moją działalnością zawodową są tłumaczenia zwykłe i przysięgłe z zakresu: medycyny,
farmacji, ekonomii, prawa, hotelarstwa, gastronomii, kosmetologii, fizjoterapii, dokumentacji
urzędowej, psychologii, sztuk pięknych i inne.
Interesuję się m. in. naukami medycznymi, biotechnologią, psychologią, metodyką nauczania języków
obcych, literaturą polsko- i niemieckojęzyczną, kinematografią.
Gwarantuję wysoką efektywność prowadzonych przeze mnie lekcji. Opierając się na swoim
doświadczeniu i sprawdzonych metodach nauczania wszystkich moich uczniów z sukcesem wiodę do
wyznaczonego celu.

Edyta G.W.
bottom of page