top of page

Rachele F.

Student Język Włoski/ Native speaker

Bardzo lubię uczyć włoskiego, stawiam sobie za cel wzbudzenie
zainteresowania tym pięknym językiem. W celu osiągnięcia dobrych wyników moich studentów
dostosowuję metodykę do ich możliwości i potrzeb. Uczę poprawności językowej poprzez ćwiczenia
gramatyczne, konwersacje i pisanie tekstów.

Rachele F.
bottom of page